• 15.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • a1.png
 • a2.png
 • a3.png
 • a10.png
 • a11.png
 • a13.png
 • a14.png
Начало

 

     Фирма “EVRO VIP”е основана през 2004 г. в гр. София. Същата в момента развива успешна дейност в областта на професионалното почистване.

“EVRO VIP”е специализирана в предлагането на широка гама услуги в областта на хигиената, които намират приложение във всички обществени сфери – производство, администрация , туризъм, здравеопазване, домакинство .

                                              
                                                                

Фирмата разполага с пълен набор от професионални машини за всякакъв вид вътрешно почистване,системна поддръжка  и квалифициран добре обучен персонал.

“EVRO VIP” залага на гъвкави и ефектни решения в зависимост от индивидуалните потребности на всеки клиент.

Поддържайки чистотата във Вашия обект компанията гарантира, че поетите ангажименти се извършват с високо качество и грижа.

“EVRO VIP” предлага на своите настоящи и бъдещи клиенти както управление и контрол на качествено извършени услуги така и коректни, приемливи цени.

Наш основен приоритет е да удовлетворим изискванията Ви за чиста и здравословна среда и паралелно с това  да осигурим повече свободно време във Вашето ежедневие.

 
Ползвали ли сте до момента почистваща фирма
 
RealTop.net
 

Информация за профила

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.38 MB
Application afterInitialise: 0.062 seconds, 8.44 MB
Application afterRoute: 0.076 seconds, 9.45 MB
Application afterDispatch: 0.103 seconds, 11.71 MB
Application afterRender: 0.124 seconds, 12.34 MB

Използвана памет

13078312

28 заявки са записани

 1. SELECT *
    FROM twuu_session
    WHERE session_id = 'b4c2f39e5100a8786ee2930be2dcc92d'
 2. DELETE
    FROM twuu_session
    WHERE ( time < '1448869236' )
 3. SELECT *
    FROM twuu_session
    WHERE session_id = 'b4c2f39e5100a8786ee2930be2dcc92d'
 4. INSERT INTO `twuu_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'b4c2f39e5100a8786ee2930be2dcc92d','1448870136','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM twuu_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM twuu_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT `query`
    FROM `twuu_admintools_wafexceptions`
    WHERE (`option` IS NULL OR `option` = '')
    AND (`view` IS NULL OR `view` = '')
    GROUP BY `query`
    ORDER BY `query` ASC
 8. SELECT *
    FROM `twuu_rsfirewall_configuration`
 9. SELECT *
    FROM `twuu_admintools_ipautoban`
    WHERE `ip` = '54.91.134.229'
 10. SELECT `value`
    FROM `twuu_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'
 11. SELECT `source`
    FROM `twuu_admintools_redirects`
    WHERE (`dest` = '' OR `dest` = '')
    AND `published` = 1
    ORDER BY `ordering` DESC
    LIMIT 0,1
 12. SELECT `ip`
    FROM twuu_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='54.91.134.229' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 13. SELECT `ip`
    FROM twuu_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='54.91.134.229' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 14. SELECT `ip`, `reason`
    FROM twuu_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='54.91.134.229' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='0'
    AND `published`='1'
 15. SELECT *
    FROM twuu_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 16. SELECT *
    FROM twuu_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='1.5.26'
 17. SELECT *
    FROM twuu_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 18. SELECT *
    FROM twuu_rsfirewall_hashes
    WHERE `type`='protect'
 19. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM twuu_menu AS m
    LEFT JOIN twuu_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 20. SELECT template
    FROM twuu_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 21. SELECT `ip`
    FROM twuu_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='54.91.134.229' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 22. SELECT `ip`
    FROM twuu_rsfirewall_lists
    WHERE (`ip`='54.91.134.229' OR `ip` LIKE '%*%')
    AND `type`='1'
    AND `published`='1'
 23. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM twuu_content AS a
    LEFT JOIN twuu_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN twuu_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN twuu_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN twuu_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 1
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2015-11-30 07:55:36' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2015-11-30 07:55:36' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 24. UPDATE twuu_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='1'
 25. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM twuu_modules AS m
    LEFT JOIN twuu_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 26. SELECT id, title, CASE WHEN CHAR_LENGTH(alias) THEN CONCAT_WS(':', id, alias) ELSE id END AS slug 
    FROM twuu_polls
    WHERE id = 1
    AND published = 1
 27. SELECT id, text
    FROM twuu_poll_data
    WHERE pollid = 1
    AND text <> ""
    ORDER BY id
 28. SELECT `value`
    FROM `twuu_admintools_storage`
    WHERE `key` = 'cparams'

Записани заявки от режима на съвместимост

 1. SELECT m.*, count(p.parent) AS cnt

    FROM twuu_menu AS m

    LEFT JOIN twuu_menu AS p
    ON p.parent = m.id

    WHERE m.menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
    AND m.access <= '0'

    GROUP BY m.id
    ORDER BY m.parent, m.ordering
 2. SELECT m.*
    FROM twuu_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'

Езиковите файлове са заредени

Непреведени изрази диагностика

Няма

Непреведени изрази дизайнер

Няма